เลือกแบบประกัน : เมืองไทยขับดี ยกกำลัง 8
ประเภทรถที่จดทะเบียน
กรุณาระบุ "ประเภทรถที่จดทะเบียน"
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล
  ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์หรือให้เช่า?
ประเภทการซ่อม
กรุณาระบุ "ประเภทการซ่อม"
ยี่ห้อ / รุ่น
กรุณาระบุ "ยี่ห้อรถยนต์"
กรุณาระบุ "รุ่นรถยนต์"
จังหวัดที่จดทะเบียน / ปีที่จดทะเบียน
กรุณาระบุ "จังหวัดที่จดทะเบียน"
กรุณาระบุ "ปีที่จดทะเบียน"
ขนาดเครื่องยนต์ (ซีซี)
กรุณาระบุ "ขนาดเครื่องยนต์(ซีซี)"
ทุนประกัน
กรุณาระบุ "ทุนประกัน"
ราคาเบี้ยประกัน
กรุณาระบุ "ราคาเบี้ยประกัน"
ต้องการซื้อ พ.ร.บ.
กรุณาระบุ "ต้องการซื้อ พ.ร.บ."
อีเมล
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
เพื่อความสะดวกในการซื้อประกันออนไลน์ กรุณากรอก e-mail หากทำรายการไม่สำเร็จ ข้อมูลจะถูกส่งไปยัง e-Mail ที่ระบุไว้ และสามารถทำรายการต่อเนื่องได้ โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่